Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu