Witamy na witrynie CPS Węgrów!

Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. Znajdziecie tutaj Państwo informacje dotyczące:

Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów Socjalnych oraz bieżącej działalności CPS.

Zamieściliśmy także informacje o najważniejszych aktach prawnych i niektóre akty prawne oraz druki niezbędne do uzyskania prawa do niektórych świadczeń.

Celem naszej działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Mamy nadzieję, że nasza witryna przyczyni się do wzrostu świadomości czym jest pomoc społeczna, kto może być jej beneficjentem, ułatwi dostęp do informacji oraz uzyskania pomocy.