Podstawowe przepisy prawne

Podstawowe przepisy prawne 

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o systemie oświaty;
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osób uczących się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości Zasiłku dla Opiekuna;
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
  5. Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa;
  6. Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do wydawania decyzji administracyjnych.
Skip to content