Dzienny Dom „Senior+”

 

 

Dokumenty do naboru uczestników:

  1. Ogłoszenie o naborze uczestników:  Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu
  2. Załącznik nr 1:  Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu
  3. Załącznik nr 2:  Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu
  4. Załącznik nr 3:  Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu
  5. Załącznik nr 4:  Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Załącznik nr 5:  Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu