Zespół interdyscyplinarny

INFORMATOR

DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Lista instytucji pomocowych

L.p. Nazwa Instytucji Adres Numer telefonu
1. Komenda Powiatowej Policji ul. Piłsudskiego 6

07-100 Węgrów

/25/ 792 12 00
2. Prokuratura Rejonowa ul. Przemysłowa 20

07-100 Węgrów

/25/ 792 23 92
3. Sąd Rejonowy w Węgrowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Przemysłowa 20

07-100 Węgrów

/25/ 792 24 78
4. Zespół Interdyscyplinarny

 

ul. Gdańska 69

07-100 Węgrów

 

/25/ 792 20 57
5. Centrum Pomocy Społecznej ul. Gdańska 69

07-100 Węgrów

/25/ 792 20 57
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 23

07-100 Węgrów

 

/25/ 792 49 07
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piłsudskiego 23

07-100 Węgrów

/25/ 792 02 90
8. Komisja ds. Profilaktyki, Resocjalizacji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Wyszyńskiego 1

07-100 Węgrów

/25/ 308 11 91 w. 213
9. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

/25/ 792 28 23

 

Ogólnopolskie telefony alarmowe:

Policja 997 lub 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia 22 668 70 00

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

INFORMATOR: INFORMATOR CPS

Skip to content