Dzień otwarty w PCPR Węgrów

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

oraz osób z nimi związanych z terenu miasta Węgrowa

funkcjonujący w strukturze organizacyjnej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

  1. Piłsudskiego 23 (III piętro)

zaprasza mieszkańców Węgrowa

04 października 2023r. (środa)

w godzinach 8.00 – 18.00 

na 

DZIEŃ OTWARTY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

w zakresie:

psychoterapii uzależnień, prawnym, socjalnym, problemów rodzinnych 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane!

Skip to content