Informacja

Dnia 15.11.2019 r. (piątek) Centrum Pomocy Społecznej będzie czynne do godziny 11:00.

Dział Świadczeń Rodzinnych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozeznanie potrzeb w zakresie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wsparciem usługami asystenta osoby niepełnosprawnej do wstępnego zgłoszenia się do CPS w Węgrowie. Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie CPS w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej 69, telefonicznie pod nr 25 792 20 57 w. 21 a także mailowo: d.koterba@cps.wegrow.pl.

Celem Programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Węgrów posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ze względu na krótki termin złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację Programu (22 października 2019 r.) prosimy o jak najszybsze zgłoszenie chęci przystąpienia do programu.

Program_AOON_-word

Informacja

Dnia 21.06.2019 r. (piątek) Centrum Pomocy Społecznej będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Centrum Pomocy Społecznej w dniach od 11.06.2019 r. do 14.06.2019 r. będzie czynne do godziny 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Dnia 21.05.2019 r. (wtorek) Centrum Pomocy Społecznej będzie czynne do godziny 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.