INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

odinspektor ds. świadczenia wychowawczego

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Pomocy Społecznej  w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, do zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego dokonano wyboru następujących osób:

 

  1. Katarzyna Wąsowska
  2. Magdalena Ojdana

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatki spełniły wszystkie wymogi formalne oraz wykazały się największą wiedzą z zakresu znajomości przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto obydwie kandydatki znają obsługę systemu informatycznego do obsługi świadczeń rodzinnych SR firmy Sygnity.

 

 

Dariusz Koterba