Pomoc dla Pawła

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Porozumieniu z Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie organizuje zbiórkę publiczną w celu pozyskania środków pieniężnych na pokrycie wkładu własnego dla Pawła Czarneckiego, mieszkańca Węgrowa, na likwidację barier architektonicznych.

Paweł Czarnecki ma obecnie 24 lata, urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nie mówi i nie porusza się samodzielnie. Jest osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki i pomocy osób drugich. Z powodu barier architektonicznych ma olbrzymi problem z opuszczeniem mieszkania, przebywania na powietrzu a także korzystaniem z łazienki. Rodzicom Pawła ze względu na wiek oraz stan zdrowia coraz trudniej sprostać dźwiganiu syna. Paweł w coraz większym stopniu skazany jest na przebywanie jedynie w czterech ścianach. Sytuację tą można zmienić, gdyż rodzina ma szansę uzyskania dofinansowania z PCPR w Węgrowie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych. Jednak kwota, którą musi zapewnić w ramach wkładu własnego jest bardzo wysoka i wynosi 20.000,00 zł. Rodzina nie posiada takich środków i nie ma też żadnych możliwości by pozyskać je w inny sposób. Stąd inicjatywa CPS w Węgrowie poparta przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej by podjąć próbę zebrania potrzebnej kwoty od ludzi dobrej woli.

W dniu 10 września 2017r., harcerze Hufca Doliny Liwca oraz wolontariusze Caritas Oddziału w Węgrowie, w trakcie trwania Mazowieckiego Święta Chleba i Sera, na terenie Rynku Mariackiego, będą zbierać datki do puszek. Istnieje też możliwość wpłacania do końca września 2017r. pieniędzy na subkonto bankowe Caritas Diecezji Drohiczyńskiej nr 71 9221 0000 0029 8234 2000 0070 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim, z dopiskiem „dla Pawła Czarneckiego”.

W akcję zaangażowali się oprócz Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Węgrowie, Miasto Węgrów, Węgrowski Ośrodek Kultury, Hufiec ZHP Doliny Liwca im. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie, Głos Węgrowa i Okolic, Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasianka w Węgrowie.