Ogłoszenie o naborze uczestników Dziennego Domu „Senior+”

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie oraz Kierownik Dziennego Domu „Senior+” ogłaszają nabór uczestników do
Dziennego Domu „Senior+”

Więcej informacji w zakładce Dzienny Dom „Senior+”