Pomoc materialna dla uczniów

Informacje ogólne

Wakulicz Ewa: Starszy  referent ds. stypendiów szkolnych

                                    nr tel.:  (25) 792 22 07  lub  (25) 792 20 57 w.28 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, przyznana jest ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

Formami pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są:

 

1)     Stypendium szkolne

2)     Zasiłek szkolny

Skip to content