Druki do pobrania

Druki do pobrania

Krok po kroku, co należy zrobić z pobranymi drukami:

 

 1. Wniosek i stan konta lokalu należy podpisać u Zarządcy budynku. Właściciele domów jednorodzinnych podpisują te druki sami.
 2. Deklarację o dochodach i zrzeczenie się ryczałtu wnioskodawca wypełnia sam.
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodu, należy wydrukować dwie strony, ponieważ na drugiejstronie jest opis, co uważa się za dochód (nie może to być dochód ani netto ani brutto).
 4. Właściciele domów jednorodzinnych muszą przedłożyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o powierzchni użytkowej domu.
 5. Jeżeli ktoś nie pracuje lub pobiera zasiłek dla bezrobotnych należy przedłożyć stosowne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
 6. Emeryci i renciści muszą przedłożyć odcinki o wysokości pobieranych świadczeń lub zaświadczenia z instytucji wypłacających w/w świadczenia.
 7. Osoby które pracują dorywczo muszą napisać oświadczenie ile zarobiły w ciągu ostatnich trzech miesięcy, nie licząc miesiąca w którym jest składany wniosek.
 8. Studenci otrzymujący stypendium muszą ze swoich uczelni pobrać zaświadczenie o wysokości przyznanego stypendium.
 9. Rodziny zastępcze muszą donieść zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wysokości pobieranych świadczeń.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Deklaracja o wysokości dochodu

  Zaświadczenie dochód

Stan konta lokalu

Zrzeczenie się ryczałtu na rzecz Zarządcy

Wniosek o dodatek energetyczny

 

Skip to content