Podstawowe akty prawne

  Podstawa prawna

Wiążące teksty aktów prawnych  opublikowane są w Dzienniku Ustaw.

1.      Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2017 r., poz. 489)

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątku dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395).

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229).

4.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2016, poz. 23).

5.      Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 stycznia 2012 r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Skip to content