Podstawowe akty prawne

  Podstawa prawna

Wiążące teksty aktów prawnych  opublikowane są w Dzienniku Ustaw.

1.      Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątku dłużnika alimentacyjnego

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

4.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

5.      Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 24 stycznia 2012 r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Skip to content