Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu