Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu