Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu