Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Dziennego Domu