Bon energetyczny

Bon energetyczny to rozwiązanie, które zmniejsza odczuwalne skutki wysokich cen energii, gazu i ciepła.

To jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach:

 • dla gospodarstw 1-osobowych z dochodami do 2500 zł;
 • dla gospodarstw wieloosobowych z dochodami do 1700 zł na osobę.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie wypłacany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie zmniejszana o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie może wynieść minimalnie 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Gospodarstwa domowe, które używają energii elektrycznej jako źródła ogrzewania, otrzymają bon wyższy o 100% (od 600 zł do 1200 zł).

Wniosek o wypłatę bonu należy złożyć w Centrum Pomocy Społecznej  w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
(Dz. U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, adres e-mail: cps.wegrow@cps.wegrow.pl tel. 25 7922057
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:wegrow@twoj-abi.pl
  3. Dane będą przetwarzane w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bonu energetycznego, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
  4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie itp.), lub bezterminowo (elektroniczne).
  5. Dane mogą być udostępniane innym Organom właściwym w celu prawidłowej realizacji ww. ustaw na podstawie przepisów prawa.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli nie narusza to przepisów krajowych lub UE) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku/podania bez rozpatrzenia.
  10. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do udostępnienia danych osobowych
Skip to content