Druki do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego udostępnia podmiot realizujący ww. świadczenia.

Opinia Dyrektora Szkoły

RODZAJ KOSZTÓW REFUNDOWANYCH

 

 

 

Skip to content